Náhrada mzdy

04.05.2011 00:04

 

 

 

Pokud někomu zemře manžel/ka, druh/družka či dítě, má nárok na celkem 2 dny pracovního volna s náhradou mzdy a 1 další den bezprostředně na účast na pohřbu.

V případě úmrtí dalších rodinných příslušníků jako jsou rodiče, sourozenci, babička, dědeček, tchán/tchyně, švagr/švagrová či snacha nebo zeť je možné v práci nárokovat již jen 1 den k účasti na pohřbu. Další 1 den může uplatnit ten, kdo zařizuje pohřeb. (Tedy ten, kdo je jako objednavatel pohřbu uvedený v objednávce pohřbu u pohřební služby, může žádat celkem o 2 dny – jeden den na obstarání pohřbu a další den na účast na pohřbu. To nikdy nelze stihnout ve dvou dnech po sobě následujících.)


O placené pracovní volno kvůli účasti na pohřbu může ovšem požádat také manžel nebo manželka, pokud se jedná o blízké příbuzné druhého z manželů. Pro větší srozumitelnost uvádíme příklady, u kterých dalších příbuzenských vztahů můžete také požádat zaměstnavatele o nárok na placené volno kvůli účasti na pohřbu příbuzného. Nárok máte, jestliže zemřelý byl:

  1. Váš – tchán/tchyně nebo švagr/švagrová. Pokud vaší manželce/manželovi zemře rodič nebo sourozenec.
  2. Váš – zeť/snacha. Zemře-li manžel/ka vaší dcery nebo syna.
  3. Manžel/ka vaší sestry/vašeho bratra. Pokud zemře manželka vašeho bratra nebo manžel vaší sestry.

Základním dokumentem zabývajícím se úpravou vztahů mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem je samozřejmě Zákoník práce (konkrétně to je zákon č.262/2006 Sb., který nahradil předchozí variantu z roku 1965 a další dříve platné pracovně-právní předpisy)

Kontakt

Roman Neudert ....................... ....... IČO 64853543....DIČ 7607051903

neudertova@seznam.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 74
Rybáře
Nejdek, Nám. Karla IV. 235

+420 353 925 109

Mobil: +420 604 106 006

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode