Důchod

19.06.2009 22:09

Vyřízení důchodu

žádost o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelém, který byl důchodce nebo bez zaměstnání, uplatníte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý byl zaměstnán pak žádost směřujte na zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.

  K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy oddací list - originál
 • úmrtní list manžela/manželky - originál
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
  K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
 • občanský průkaz žadatele rodný list dítěte - originál
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list - originál

Kontakt

Roman Neudert ....................... ....... IČO 64853543....DIČ 7607051903

neudertova@seznam.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 74
Rybáře
Nejdek, Nám. Karla IV. 235

+420 353 925 109

Mobil: +420 604 106 006

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode